Ihmiset tekevät numeroista totta

Aloitettaessa projektia, asiakkaan tulee saada ensin mahdollisimman selkeä kuva ja ymmärrys oman yrityksensä nykyisestä tilanteesta ja siitä, mitä sille pitäisi tai on mahdollista tehdä. Kun alkuanalyysi tehdään hyvin, valittava toimintavaihtoehto selkenee ja tulee tunne: näin se on toteutettava.

Lähes kaikissa toimeksiannoissa faktojen järjestäminen numeroiksi on päätöksenteon edellytys. Numerot kertovat ilman tunnelatausta, millaisesta tilanteesta tai ennusteesta on kyse. Siksi työni yksi tärkein perusta on perusteelliset laskelmat.

Jokaisessa projektissa on numeroiden ohella yhtä tärkeää kyetä keskustelemaan ja motivoimaan ihmisiä. Laskelma ei toimi käytännössä, jos selvitystyössä ei arvioida oikein ihmisten ja yrityksen resursseja viedä prosessia läpi. Selvityksiä ja suunnitelmia tehdessäni mietin aina kokonaisuutta ja hankkeiden realistisuutta. Haluan selvittää perusteellisesti, onko suunnitelma toteuttamiskelpoinen. Kun olemme yhdessä asiakkaan kanssa varmoja, että hanke on hyvä ja tavoite oikea, vedämme sen maaliin yhdessä.

Työn eteneminen ei jää asiakirjoista tai esityksistä kiinni

Työhöni kuuluu rinnalla kulkeminen ja asiakkaan tukeminen hänelle vieraissa asioissa. Minun tehtäväni on nähdä, mitkä asiat ovat kriittisiä suunnitelman toteutumisen kannalta. Näissä tilanteissa olen mukana auttamassa: esittelemässä suunnitelmia rahoittajille tai sparraamassa yrityksen sisällä. Tarvittaessa tähän liittyen tehdään myös tarvittavat asiakirjat, sopimukset, hankesuunnitelmat tai esitykset, eikä jäädä odottelemaan, että joku muu tekisi ne. Tämä on monesti avainasia etenemisen kannalta.

Systemaattinen suoriutuminen tuo tuloksia

Persoonallisuustestissä olen saanut maksimitulokset systematiikasta ja suoriutumiskyvykkyydestä. Tässä työssä nämä ovat edellytys asiakkaan projektin onnistumisen kannalta. Jokainen investointi, hanke, muutos tai kasvuloikka vaativat systemaattisuutta ja suoriutumista. Analysointia ja suunnitelmaa ei kannata tehdä, ellei ole toimintamallia viedä projektia läpi järjestelmällisesti. Asiakkaan kannalta on hyvä, että minun ei tarvitse ponnistella tämän eteen – se tulee selkärangastani, automaattisesti.

Kun auttaa, niin saa itse

Olen valinnut tämän työn siksi, että haluan auttaa ihmisiä yrityksissä selviämään vaikeista tilanteista, kasvattamaan liiketoimintaansa, muuttamaan toimintamalleja. Auttaminen ei rajaudu yrityksen koon, liikevaihdon tai tavoitteen mukaan. Jokainen työ on yhtä tärkeä. Jokainen yritys ja ihminen ovat samanarvoisia. Kun autan, opin myös itse lisää joka ikisestä työstä. Se pitää konsultin nöyränä ja jalat tukevasti maassa.

 

Jani Karjalainen, JK Kehitystoimiston omistaja

Toimintafilosofia